7.96İstanbul

Salı, 19 Şubat 2019

Bizi takip edin.

Bizi takip edin.

Başlıklar
  • Montessori Eğitim Yönteminde Duyarlı Dönemler ve Özellikleri - Montessori Eğitim Yönteminde Duyarlı Dönemler ve Özellikleri Dil Duyarlılığı Dönemi (0-3 yaş) Çocuğun dil gelişimini sağlayacak tüm uyarıcıların düzenli olarak bu dönemde sağlanması ve buna uygun çevrelerin hazırlanması gerekir. Düzen Duyarlılığı Dönemi (1-3 yaş) Çocuğun, içinde yaşadığı çevreyi keşfedip anlaması için, o çevre içinde kendini güvende hissetmesi gerekir. Bu da...
  • Montessori Eğitiminde Yaratıcılık - Montessori Eğitiminde Yaratıcılık      Yaratıcılık hem düşünsel, hem duygusal yaşamı ifade etmektedir. Yaratıcı bir etkinlik hemen kendiliğinden oluşmaz. Cesaretlendirme ve yol gösterme aracılığı ile yaşam biçimi hâlini alan, sürekli bir yöntemdir. Yaratıcılıkta özgünlük, olağanüstülük, kural dışılık, değişik olma (sıradışılık), bilinenlerin dışında kullanma, şimdiye değin olduğundan başka bir biçimde birleştirme...
  • Montessori Sınıflarının Genel Özellikleri - Montessori Sınıflarının Genel Özellikleri      Montessori eğitim yöntemi klasik eğitimden farklı olarak sözlü eğitimden ziyade özel tasarlanmış araçların ve Montessori yaklaşımında; çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için onlara fırsatlar tanınmalıdır. Duyu organları ile materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için çocuklara özgür bir...
  • Montessori Eğitimcileri ve Genel Özellikleri - Montessori Eğitimcileri ve Genel Özellikleri      Montessori eğitimi, çocukların doğuştan edindikleri bir öğrenme kabiliyetine sahip oldukları ve uygun bir çevre ve eğitimci tarafından desteklendiğinde gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda tam potansiyellerine ulaşmaları yönünde rehberlik edilmesine dayanmaktadır.      Bir Montessori sınıfında tipik olarak, bir Montessori asistanının desteklediği, eğitilmiş bir Montessori öğretmeni,...
  • Montessori Eğitiminin Amacı - Montessori Eğitiminin Amacı Montessori sadece bir eğitim değil; daha fazlası; ev, okul ve çocuk işbirliğinde bir yaşam biçimi, bir felsefedir. Öğrenmeyi öğretmek, Bağımsız olmayı öğretmek, Dünyaya/Diğer insanlara saygı duymayı öğretmek, Kendine seçenekler yaratabilmeyi öğretmek.      Montessori Eğitiminin Amacı Montessori eğitimin temel amacının çocukların özgürlüğü olduğunu söyler. Montessori, eğitimi kabaca...

Günlük Yaşam

{ Tümünü göster ]

Montessori Metodunda Ceket Giymek

Montessori Metodunda Ceket Giymek      Çocuğunuzun ceketini kendi kendine giymesi için hızlı ve eğlenceli bir yol biliyoruz. Montessori metodunda ceket giymek, pratik olduğu kadar çocuğunuzun özgüvenine de ...

Maşa Aktarma

MAŞA AKTARMA Yaş: 2+ Amaç:   İnce motor becerilerinin gelişimi, El-göz koordinasyonunu sağlamak, Doğru maşa tutumunun öğrenilmesi, Boş dolu kavramının öğrenilmesi, Sabırlı olmayı öğrenmek. &nbsp...

Kaşık Aktarma

KAŞIK AKTARMA Yaş: 2+ Amaç: İnce motor becerilerinin gelişimi, El-göz koordinasyonunu sağlamak, Doğru kaşık tutumunun öğrenilmesi, Boş dolu kavramının öğrenilmesi, Sabırlı olmayı öğrenmek.   MA...

Kaptan Kaşıkla İki Kaba Aktarma

KAPTAN KAŞIKLA İKİ KABA AKTARMA   Yaş: 3+ Amaç: Kâsenin içindeki cismi iki eşit parçaya ayırmayı öğretmek, İnce motor becerilerinin gelişimi, El-göz koordinasyonunu sağlamak, Doğru kaşık tutumunun ö...

Elle Nesneleri Gruplandırarak Aktarma

ELLE NESNELERİ GRUPLANDIRARAK AKTARMA Yaş: 3+ Amaç: İnce motor becerilerinin gelişimi, El-göz koordinasyonunu sağlamak, Doğru maşa tutumunun öğrenilmesi, Boş dolu kavramının öğrenilmesi, Sabırlı olmayı...

Gelişim Evreleri

{ Tümünü göster ]
Çocuğun Psikoseksüel Gelişimi

Çocuğun Psikoseksüel Gelişimi

Çocuğun Psikoseksüel Gelişimi      Psikoseksüel gelişim dönemlerini anlatmaya başlamadan önce kişiliğin ne olduğunu kısaca tanımlamamız gerekir. Kişilik, bireyin kendine özgü psikolojik, sosyal...
ERGENLİK (GENİTAL) DÖNEM (12 – 18 YAŞ)

ERGENLİK (GENİTAL) DÖNEM (12 – 18 YAŞ)

ERGENLİK (GENİTAL) DÖNEM (12 – 18 YAŞ)       Ergenlik döneminde fizyolojik değişmelerle örtük dönemden çıkılır. Bu dönemde ergende hızlı bir değişim...
GİZİL (LATENS) DÖNEM (6-12 YAŞ)

GİZİL (LATENS) DÖNEM (6-12 YAŞ)

GİZİL (LATENS) DÖNEM (6-12 YAŞ)      Gizil dönem çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminde önemli bilişsel ve duygusal ilerlemeler olur. Çocuğun bilişsel yetileri...
FALLİK DÖNEM (3-6 YAŞ) Çocuğun Psikoseksüel Gelişimi

FALLİK DÖNEM (3-6 YAŞ) Çocuğun Psikoseksüel Gelişimi

FALLİK DÖNEM (3-6 YAŞ)      Fallik dönemde zevk kaynağı cinsel organdır. Aynı zamanda çocuğun kendi bedenini tanıdığı ve cinsel kimliğini fark ettiği...

Montessori Yönteminin Geleneksel Eğitimden Farkı

Montessori Yönteminin Geleneksel Eğitimden Farkı Montessori Eğitimi ve geleneksel eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması farkların daha rahatça görülebilmesi için önemlidir. Geleneksel Eğitim...

Montessori Okullarında Disiplin Anlayışı

Montessori Okullarında Disiplin Anlayışı        Hiçbir özgürlük sınırsız değildir. Belli bir kuralları ve sınırı vardır.  Montessori’nin özgürce araç çalışma prensibinin sebebi...

Montessori Felsefesi

Montessori Felsefesi      Montessori’nin eğitim felsefesi, çocuğa bakışı nedeniyle geleneksel anlayıştan çok ayrıdır. Montessori’ye göre çocuklar yetişkinlerden tamamen farklı bir biçimde...

Maria Montessori

{ Tümünü göster ]

Tanınmış Bazı Montessori Öğrencileri

Tanınmış Bazı Montessori Öğrencileri: 1-Jeff Bezos, Amazon.com’un kurucusu 2-Sergey Brin ve Larry Page, Google.com’un kurucuları 3-Friedensreich Hundertwasser, Avusturyalı ressam ve mimar 4-Jimm...

Maria Montessorinin Yazdığı Kitaplar

Maria Montessori 50 yıllık çalışmaları boyunca, eğitim bilime büyük katkısı olan birçok kitap yazmıştır: -The Montessori Method (1909), -Dr. Montessori’s Own Handbook (1914), -The Advanced Mont...

M.Montessori Kimdir?

        Maria Montessori Kimdir? Gelin kısaca tanıyalım diyeceğim ancak yaptıklarını özetlediğim bu yazımda pek de kısa anlatmam mümkün olmadı. Okuyucularımızın canını sıkmadan ancak şu...

Montessori Metodu

{ Tümünü göster ]
Montessori Metoduna Yöneltilen Eleştiriler ve Cevapları

Montessori Metoduna Yöneltilen Eleştiriler ve Cevapları

Montessori Metoduna Yöneltilen Eleştiriler ve Cevapları Montessori sistemi yalnızca okulöncesi eğitim için uygundur: Amerika Birleşik Devletlerinde Montessori okullarının çoğunluğu okulöncesi düzeyde olmakla birlikte...
Montessori Metoduyla Çocuk Nasıl Öğrenir?

Montessori Metoduyla Çocuk Nasıl Öğrenir?

Montessori Metoduyla Çocuk Nasıl Öğrenir?          Montessori metodu bütünsek öğrenmeyi sağlar. Temel alınan düşünce biçimi; ancak zihin, ruh ve beden...
Montessori Yönteminin Temel Öngörüleri

Montessori Yönteminin Temel Öngörüleri

Montessori Yönteminin temel öngörülerini sizler için derledim. Yöntemler hakkında yapılması gerekenleri ve tüyoları parantez içlerinde örneklemeye çalıştım. Çocuk yetersiz bir birey değildir. Tüm...

Montessori Nedir?

{ Tümünü göster ]

Montessori Yönteminin Geleneksel Eğitimden Farkı

Montessori Yönteminin Geleneksel Eğitimden Farkı Montessori Eğitimi ve geleneksel eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması farkların daha rahatça görülebilmesi için önemlidir. Geleneksel Eğitim ile Monte...

Montessori Okullarında Disiplin Anlayışı

Montessori Okullarında Disiplin Anlayışı        Hiçbir özgürlük sınırsız değildir. Belli bir kuralları ve sınırı vardır.  Montessori’nin özgürce araç çalışma prensibinin sebebi çocuğa ...

Montessori Felsefesi

Montessori Felsefesi      Montessori’nin eğitim felsefesi, çocuğa bakışı nedeniyle geleneksel anlayıştan çok ayrıdır. Montessori’ye göre çocuklar yetişkinlerden tamamen farklı bir biçimde öğrenir...

Gelişim Evreleri

{ Tümünü göster ]
0-6 YAŞ Dönemi İçgüdüsel gelişim

0-6 YAŞ Dönemi İçgüdüsel gelişim

MONTESSORİ EĞİTİMİ GELİŞİM EVRELERİ Montessori çocuğun gelişim evresini genel olarak 3 bölüme ayırıyor. Birinci Evre:   0-6 Yaş İkinci Evre:     6-12 Yaş Üçüncü Evre:...
6-12 Yaş İlköğretim Dönemi

6-12 Yaş İlköğretim Dönemi

MONTESSORİ EĞİTİMİ GELİŞİM EVRELERİ Montessori çocuğun gelişim evresini genel olarak 3 bölüme ayırıyor. Birinci Evre:   0-6 Yaş İkinci Evre:     6-12 Yaş Üçüncü Evre:...
12-18 Yaş Ergenlik Dönemi

12-18 Yaş Ergenlik Dönemi

MONTESSORİ EĞİTİMİ GELİŞİM EVRELERİ Montessori çocuğun gelişim evresini genel olarak 3 bölüme ayırıyor. Birinci Evre:   0-6 Yaş İkinci Evre:     6-12 Yaş Üçüncü Evre:...

Maria Montessori

{ Tümünü göster ]

Tanınmış Bazı Montessori Öğrencileri

Tanınmış Bazı Montessori Öğrencileri: 1-Jeff Bezos, Amazon.com’un kurucusu 2-Sergey Brin ve Larry Page, Google.com’un kurucuları 3-Friedensreich Hundertwasser, Avusturyalı ressam ve mimar 4-Jimm...

Maria Montessorinin Yazdığı Kitaplar

Maria Montessori 50 yıllık çalışmaları boyunca, eğitim bilime büyük katkısı olan birçok kitap yazmıştır: -The Montessori Method (1909), -Dr. Montessori’s Own Handbook (1914), -The Advanced Mont...

M.Montessori Kimdir?

        Maria Montessori Kimdir? Gelin kısaca tanıyalım diyeceğim ancak yaptıklarını özetlediğim bu yazımda pek de kısa anlatmam mümkün olmadı. Okuyucularımızın canını sıkmadan ancak şu...

Montessori Nedir?

{ Tümünü göster ]

Montessori Yönteminin Geleneksel Eğitimden Farkı

Montessori Yönteminin Geleneksel Eğitimden Farkı Montessori Eğitimi ve geleneksel eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması farkların daha rahatça görülebilmesi için önemlidir. Geleneksel Eğitim...

Montessori Okullarında Disiplin Anlayışı

Montessori Okullarında Disiplin Anlayışı        Hiçbir özgürlük sınırsız değildir. Belli bir kuralları ve sınırı vardır.  Montessori’nin özgürce araç çalışma prensibinin sebebi...

Montessori Felsefesi

Montessori Felsefesi      Montessori’nin eğitim felsefesi, çocuğa bakışı nedeniyle geleneksel anlayıştan çok ayrıdır. Montessori’ye göre çocuklar yetişkinlerden tamamen farklı bir biçimde...